POLPOŻ WARSZAWA

Blog Marka Wiśniewskiego

Artykuły na temat bezpieczeństwa pożarowego, serwisu sprzętu i instalacji przeciwpożarowej.

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Na co zwrócić uwagę zlecając przegląd hydrantów wewnętrznych. Regularny przegląd hydrantów wewnętrznych zapobiega wystąpieniu nieprawidłowości i gwarantuje bieżącą weryfikację ich stanu technicznego. Umożliwia to do zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne pełni niezwykle ważną rolę w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej oraz salach widowiskowych czy lokalach rozrywkowych. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji kiedy niespodziewanej awarii ulegnie oświetlenie podstawowe.

Scroll to Top